hr de
  •  Izomonting je specijaliziran za izvođenje izolaterskih,              montažerskih, antikorozivnih, skelarskih i ličilačkih radova                        u industriji, brodogradnji i graditeljstvu.

Popis djelatnosti

 Izolacijski radovi

A.   Toplinska izolacija - Toplinska izolacija mineralnom vunom (kamena,staklena, keramička vuna), fleksibilnim izolacijama (armaflex), polistirenom, poliuretanom (uljevanje u oblogu i pločama), pjenastim staklom (foamglasom), staklenom tkaninom i pletenicama. Sve u oblozi od aluminijskog, pocinčanog ili lima po zahtjevu Naručitelja s pripremom u vlastitim limarskim radionicama.

B.   Protupožarna izolacija - Protupožarna izolacija protupožarnim mineralnim vunama i vatrootpornom žbukom posuda i nosivih čeličnih konstrukcija klase vatrootpornosti F 120. Požari mogu uzrokovati veliku štetu na objektima, ali preventivnom protupožarnom zaštitom može se učinkovitim mjerama spriječiti širenje požara i dimnog plina. Otvori u protupožarnim stjenkama zatvaraju se pomoću nepropusne pregrade u najrazličitijim izvedbama: meke pregrade s pločama od kamene vune, tvrde pregrade sa žbukom i tapecirane pregrade.

C.   Zvučna izolacija - Zvučna izolacija mineralnim vunama i perforiranim limom.

Limarski radovi

Opšavi, oluci – građevinska limarija

Fasade i krovovi

Naša tvrtka je certificirani izvođač radova u sklopu projekta "OBNOVI FASADU", kojeg provodi nositelj projekta, hrvatski proizvođač toplinsko-fasadnih sustava, LASSELSBERGER-KNAUF iz Đurđevca.

Izvodimo radove na višestambenim objektima, javnim objektima, industrijskim objektima, sportskim i drugim objektima, te na obiteljskim kućama u domeni obnove vanjske ovojnice s ciljem povećanja energetske učinkovitosti. Za potrebe kvalitetnog izvođenja radova na obnovi vanjske ovojnice posjedujemo stručan kadar, tehničku podršku od proizvođača toplinsko-fasadnih sustava i proizvođača komponenti za fasadne sustave, te vlastitu skelu potrebnu za radove na visini. Aktualne projekte i natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost možete pronaći na specijaliziranoj web stranici navedenog projekta, www.obnovi-fasadu.eu, te nas kontaktirati za izradu ponude i tehnička rješenje.

Hidroizolacija krovova, pokrivanje i oblaganje fasada trapeznim limom i panelima, izrada fasada od žbuke s toplinskom izolacijom, spušteni stropovi, suha gradnja.

Antikorozivna zaštita

Antikorozivni radovi obavljaju se radi postizanja dugotrajne i kvalitetne zaštite podloge od nepovratnog propadanja s obzirom na koroziju koja nastaje u uvjetima eksploatacije. Različitim podlogama pristupamo vrlo detaljno, uvažavajući njihove specifičnosti, pa stoga koristimo sustave premaza koji maksimalno zadovoljavaju kriterije dugotrajne i kvalitetne zaštite. Također u suradnji s našim dobavljačima industrijskih premaza izvodeći navedene radove vodimo brigu o zaštiti okoline. Prionjivost premaza ovisi o nekoliko parametara: svojstvima premaza, stanju podloge, debljini sloja premaza, temperaturi i relativnoj vlažnosti kod nanošenja premaza, pa stoga pristupamo navedenim poslovima sa posebnom pozornošću.

Naše dugogodišnje iskustvo i uska specijaliziranost rezultiralo je velikim brojem referentnih radova u antikorozivnoj zaštiti, a radove izvodimo na brodovima, mostovima, vijaduktima, industrijskim postrojenjima, raznim dizalicama , te čeličnim i betonskim konstrukcijama. Cjelokupan posao antikorozivne zaštite izvodimo u skladu sa zahtjevima europskih i hrvatskih normi, te pravilniku koji regulira to specifično područje. Osim zaštite od korozije obavljamo i radove na protupožarnoj zaštiti raznih konstrukcija i objekata koristeći specijalne protupožarne premaze do klase vatrootpornosti F 90.

Soboslikarski i ličilački radovi  

Ventilacija

Isporuka i montaža ventilacionih kanala, izolacija kanala.

Skelarski radovi

U cilju pružanja kompletne usluge i kvalitetnog izvođenja radova na poslovima toplinske izolacije izvodimo radove i na skelama. Osim postave skela za vlastite potrebe radi izvođenja radova, izrađujemo projekte skela, te izvodimo postavu istih za potrebe naših klijenata. Naše skele imaju visoku kvalitetu i pouzdanost, kao i funkcionalnost potrebnu za rad na visećim i pokretnim skelama raznim dimenzija. Projekt skele detaljno razrađujemo od početnih informacija o vrsti skele, dimenzijama skele, nosivosti, zaštiti do same sigurnosti skele. Montažu i demontažu skele izvodimo pozorno kako bi zaštitili okolinu i osigurali radnicima visoku sigurnost u radu. Prije puštanja skele u rad, skela se detaljno pregledava od strane odgovarajuće službe zaštite na radu za svaki objekt zasebno.

Galerija slika